Säännöt

Näitä sääntöjä noudatetaan EBA:n MTB enduro SM-sarjassa kaudella 2016.Sääntöjä voidaan noudattaa soveltuvin osin myös muissa MTB-enduro kilpailuissa.

 

1. MTB ENDURON SM-SARJA

 

1.1 Sarja muodostuu 4-8 ennalta määrätystä osakilpailusta.

 

1.2 Luokkajako

 

# Juniorit

Kilpailuvuonna 15-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat

# Nuoret

Kilpailuvuonna 18-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.

# Naiset

# M-40

Kilpailuvuonna 40-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.

# M-50

Kilpailuvuonna 50-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.

# Hardtail

Kuljettajille, jotka ajavat jäykkäperäisellä maastopyörällä.

# Yleinen

(Myös Nuoret, Naiset, M40, M50 ja Hardtail ajavat yleiskilpailussa, heille myös luokkakohtaiset tulokset ja palkinnot)

# Harraste

Kaikille avoin ikään ja sukupuoleen katsomatta, luokassa ei jaeta pisteitä.Mahdolliset palkinnot arvotaan osallistujien kesken. Jos Harrastesarjan kilpailijan tulos jossakin MTB-Enduro kilpailussa jää Yleisen voittoajasta 20% tai vähemmän, tulee ko. kuljettajan ajaa loppukausi Yleisessä tai ikänsä/sukupuolensa mukaisessa luokassa.

Kilpailuluokan vaihto kauden aikana on sallittu ainoastaan siirryttäessä Harrasteluokasta kilpaluokkiin.

 

1.3 Lähtöjärjestys

Numerojärjestyksessä pienimmästä isoimpaan.

Alkuun yleisen sarjan SM-pistetilanteen Top10, loput “nopeusjärjestyksessä” nopeimmasta hitainpaan turhien ohitustilanteiden välttämiseksi.

Poikkeuksena Juniorit & Naiset lähtevät omina ryhminään(numeroilla 50-100) ja harraste-luokka lähtee matkaan viimeisenä.

                     

1.4 Lähtöväli

Erikoiskokeille lähdetään 20 sekunnin välein.

 

1.5 Pistelasku

SM-pisteitä jaetaan seuraavissa kilpailuluokissa:Yleinen, Naiset, Juniorit, Nuoret, M-40, M-50 ja Hardtail. SM-sarjan loppupisteisiin lasketaan kaikkien kilpailujen pisteet yhteen ja saadusta tuloksesta vähennetään yksi vähiten pisteitä tuottanut kilpailu.

Kaikki maaliin asti ajaneet saavat vähintään yhden pisteen (sijat 46,47…).

Tasapisteet.

Jos kaksi tai useampia kuljettajia on tasapisteissä, ratkaistaan järjestys seuraavien pykälien mukaan:

1. Parempien sijoitusten määrä.

Esim. henkilöllä A yksi voitto, henkilöllä B kaksi voittoa -> B:lle korkeampi sijoitus. Jos kummallakin sama määrä parhaita sijoituksia, katsotaan seuraavaksi parhaita sijoituksia, jne

2. Jos sijoitukset samat, ratkaisee osanottajamäärältään suuremmassa kilpailussa otettu parassijoitus. esim. henkilöllä A voitto kilpailussa, jossa sarjassa 15 kuljettajaa ja henkilöllä B voitto kilpailussa, jossa sarjassa 20 kuljettajaa -> B edelle pisteissä.

3. Jos kilpailijalla on tulos, jota ei ole laskettu loppupisteisiin (se pois jätetty huonoin tulos), sitä ei näissä laskuissa huomioida missään vaiheessa.

 

1.6 Ajanotto

Kilpailuissa käytetään EBA:n SportIdent-ajanottojärjestelmää.

 

2. KILPAILUREITTI

 

2.1 Kilpailureitti

Kilpailureitti koostuu erikoiskokeista sekä siirtymätaipaleista. Erikoiskokeiden määrä ja pituus voi vaihdella kilpailuittain. Kilpailun kaikkien erikoiskokeiden yhteenlaskettu ajoaika nopeimmilla n.20 – 30 min.

Harraste ja Juoniori-sarjojen reitti on yleensä lyhennetty versio aikuisten reitistä.

 

2.2 Siirtymät

Vältettävä pääteitä ja muita vilkasliikenteisiä -väyliä ja -paikkoja. Siirtymät merkitään EBA:n nuoliopasteita ja muovinauhaa käyttäen.

 

2.3 Erikoiskokeet

Erikoiskokeen pituudesta 95% tulee olla ajettavissa kuivissa ja 90% märissä olosuhteissa.

Erikoiskokeen lähdön tulee olla korkeammalla kuin sen maali.

Erikoiskokeella ei tule olla pitkiä nousuosuuksia.

 

2.4 Merkkaus/erikoiskokeet

Erikoiskokeet merkitään EBA:n nuoliopasteita ja muovinauhaa käyttäen.

Nuoliopastetta käytetään risteyksissä, jyrkissä mutkissa ja paikoissa joissa reitin ennakoiminen sitä vaatii. Merkki asetetaan risteyksen/mutkan kohdalle.

Sulkunauhoja ja luonnonesteitä tulee käyttää paikoissa, joissa harhaan ajon mahdollisuus on ilmeinen.

Vaaralliset paikat tulee merkitä kolmella(3) alaspäin osoittavalla nuolella varustetulla kilvellä.

Reitti tulee olla merkitty ja kaikkien kilpailijoiden harjoiteltavissa kilpailua edeltävän päivän ajan.

 

2.5 Merkkaus/siirtymät

Merkitään käyttäen Eba:n nuoliopasteita ja kuitunauhaa.

 

2.6 Kilpailuaikataulu

Kilpailijan tulee suorittaa kilpailu järjestämän määrittelemässä ajassa ja edetä kilpailureitillä järjestäjän laatiman aikataulun mukaisesti. Kilpailija leimaa SportIdent-kilpailukorttinsa heti lähettäjän annettua lähtöluvan.

Kilpailuajan ylitys lisätään kilpailijan viimeisen ek:n loppuaikaan.

Tulkinta: Kilpailuaika = Lähtö-(nolla)leimauksen ja kilpailukeskuksessa olevan maalileimauksen välinen aika.Kilpailija voi myöhästyä hänelle annetusta ek:n lähtöajasta esim. kalustorikosta johtuen, tällöin kilpailija starttaa ek:lle välittömästi Ek:n lähtöön saapuessaan.

Kilpailija ei saa myöhästymissakkoa mikäli hän myöhästyy Ek:n startista. Kilpailijan tulee ajaa aikataulua kiinni siirtymätaipaleilla, jottei kilpailun suorittamiselle määrätty aika ylity. Kilpailuajan ylitys lisätään kilpailijan viimeisen ek:n loppuaikaan.

3. AJOKALUSTO

3.1 Pyörä

Merkki ja malli vapaa.

 

3.2 Huolto

Vapaa, kilpailun aikana rungon ja keulan vaihto kielletty.

 

3.3 Ajoasu

Kypärä pakollinen, muuten vapaa.

Muut suojavarusteet kuten polvisuojat ja selkäpanssari ovat suositeltavia.

 

3.4 Kilpailunumero.

Kilpailuissa käytetään EBA:n kilpailunumeroita.

 

4. TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

 

4.1 Tulosten julkaisu

Kilpailuluokan valmistuttua julkaistaan tulostaululla epävirallinen tuloslista, johon liitetään protestiajan päättymisaika.

Epävirallisista tuloksista puuttuu mahdollisista myöhästymistä johtuvat sakot.

 

4.2 Protestiaika

Protestiaika päättyy 15 minuuttia tuloksen julkaisemisesta.

 

4.3 Protestien käsittely

Protestit käsittelee Tuomaristo johon kuuluu: Kilpailunjohtaja, kilpailijoiden- ja EBA:n edustaja.

 

4.4 Palkintojen jako

Palkintojen jako suoritetaan, kun kaikkien kilpailuluokkien protestiaika on päättynyt ja tuomaristo on vahvistanut lopputulokset.

 

4.5 Lopputulokset

Lopputulokset julkaistaan kokonaisuudessaan Internetissä osoitteessa: http://www.mtb-enduro.fi/tulokset

 

5. JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT

 

5.1 Kilpailukutsu

Julkaista kilpailukutsu, josta tulee selvitä: Kilpailuaika, -paikka, ilmoittautumisaika, kilpailuluokat, osallistumismaksut, maksutapa ja tiedusteluihin vastaavan henkilön yhteystiedot.

 

5.2 Opastus kilpailukeskukseen

 

5.3 Hankkia “Nolla-ajaja”

 

Nolla-ajaja kiertää reitin ennen kilpailijoita ja tarkastaa reitin sekä merkkauksen.

Kun reitti on nolla-ajajan toimesta tarkistettu ja kuntoon saatettu, ei erikoiskokeita hylätä vaikka harhaan ajoja tapahtuisikin.

 

5.4 Ensiapu

Kilpailupaikalla tulee olla riittävä valmius ensiavun antamiseen mahdollisten loukkaantumisten varalta.

Ilmoitustaululta tulee ilmetä Sairaankuljetuksen ja lähimmän Terveysaseman puhelinnumero.

Ensiapulaukut erikoiskokeitten maaleissa.

 

5.5 Peseytymis- ja pukeutumistilat

Kilpailijoille on järjestettävä mahdollisuus peseytymiseen ja pukeutumiseen kilpailukeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Pyörän pesupaikka.

 

5.6 Juomahuolto

 

5.7 Kuulutus

 

5.8 Tulokset

 

Julkaista tulokset internetissä sekä toimittaa ko. www-osoite (linkki) tai tulokset sähköpostitse: info@mtb-enduro.fi

Toimittaa tulokset sanomalehtiin ja alan julkaisuihin.

 

6. KILPAILIJAN TEHTÄVÄT

Ilmoittautua kilpailuun kilpailukutsun mukaisesti.

Ilmoittautua ennen ohjaajakokouksen alkua kilpailukansliassa.

Ilmoittaa mahdollisesta keskeytyksestä Ek:n maalissa / kilpailukansliassa.

Välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen toimittaa SportIdent-kilpailukortti luettavaksi kilpailukansliaan sekä palauttaa kilpailunumero järjestäjälle.

Kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä, antaa tietä nopeammalle kilpailijalle, siirtymätaipaleilla huomioitava muu liikenne sekä jalankulkijat.

Liikuttava kilpailureitillä roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa.

Kilpailija ei saa oikaista tai muulla vastaavalla tavalla yrittää saada hyötyä muihin kilpailijoihin nähden.

 

7. TUOMARISTON TEHTÄVÄT

Tuomaristo voi päätöksellään mitätöidä ek:n tulokset yhden tai useamman kilpailuluokan osalta mikäli erikoiskokeella on tapahtunut huomattava määrä harhaan ajoja jotka johtuvat merkkauksen puutteesta tai erikoiskokeelta ei ole saatu tuloksia esim. laiteviasta johtuen.

Kohtien 3. ja 6. noudattamatta jättämisestä voi kilpailun tuomaristo hylätä kilpailijan suorituksen sekä mitätöidä saavutetun tuloksen.

Tuomariston tulee päätöksissään huomioida urheilulliset näkökohdat ja kohdella kaikkia kilpailijoita ikään, sukupuoleen ja arvoon katsomatta tasapuolisesti.